Home | About us | Donate |
ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก สุนัข และแมวเร่ร่อนป่วย โทร 085-600-0822
MENU
Bangkok Post
นิตยสารโลกสัตว์เลี้ยง
Pictures
Content
ขอความอนุเคราะห์
Recommend

Dog Junior
Link
เว็บสำเร็จรูป

กองทุนช่วยเหลือหมาแมวเร่ร่อนป่วย

กองทุนช่วยเหลือหมาแมวเร่ร่อนป่วย

99/71 ถนนศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 
โทร. 085-6000822 E-mail: areeporn_maharouy@yahoo.com
www.helpdogcat.org
 


เรื่อง ขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคสังกะสี และวัสดุอื่นๆ เพื่อหลบแดดหลบฝน

เรียน ท่านเจ้าของบริษัท, ท่านเจ้าของบ้าน , ท่านผู้ใจบุญ

        เนื่องด้วยปัจจุบัน "กองทุนช่วยเหลือสุนัขและแมวเร่ร่อนป่วย" มีความลำบาก และเดือดร้อน เป็นที่สุด อย่างมหันต์ จากการที่ข้าพเจ้าได้อุทิศ และเสียสละชีวิตตัวเองเข้าไปช่วยเหลือหมาแมว เร่ร่อน โดยเฉพาะ "หมาแมวเร่ร่อนป่วย" ได้ช่วยเหลือหมาแมว หลายร้อยชีวิต ปีนี้เป็นปีที่ 15 การที่อุทิศ และเสียสละชีวิตตัวเองเข้าไป ช่วยเหลือหมาแมวเหล่านี้ "กลายเป็นความผิด" ถูกรุมเกลียด, รุมยำ, รุมกลั่นแกล้ง สารพัดรูปแบบ, ถูกกดขี่, ข่มเหง, กดดัน ขูดรีด และรีดไถ ถูกใส่ร้าย และ ยุแหย่ต่าง ๆ นา นา เขาเรียกว่า "ถูกรุมกระทืบ" เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากภัยร้ายที่เป็นเงาตามตัว และจากชีวิตเร่ร่อนของหมาแมวกว่า 300 ชีวิตในปัจจุบัน ก็ทำเอาชีวิตของข้าพเจ้าพินาศย่อยยับ ฉิบหายวายวอดจนหมดตัว และร่างกายที่อ่อนแอ ทำงานตลอดทุกวัน ไม่มีเวลาพักผ่อน นอนวันละ 2-3 ชั่วโมง กระทั่งเวลาทานข้าว มื้อเช้าไปอยู่ที่ตี 1 บางครั้ง ตี 3 ปีจจุบันป่วยเป็นหลายโรค โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ หายใจไม่สะดวก บ่อยครั้งที่หายใจไม่ออก ต้องหายใจทางปาก ต้องพกยาพ่นเข้าจมูกตลอดเวลา, โรคหัวใจ, โรคไทรอยด์, โรคกระเพาะ, โรคตา, มือเน่า เท้าเน่า วัน ๆ มีหน้าที่ต้องหาข้าวสาร, อาหารเม็ด หมาแมว, อาหารกระป๋องหมาแมว ยารักษาโรค, ค่าหมอ, ค่ารักษาพยาบาลแทบจะล้มทังยืน! ปัจจุบันถูกเจ้าหน้าที่ ของรัฐ สั่งให้ย้ายหมากลุ่มหนึ่ง ที่ได้ช่วยจากการถูกยาเบื่อ ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เวลา 3 เดือน ตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ สิ้นสุด 8 พฤษภาคม 2553 ณ ขณะนี้ ข้าพเจ้ายังไม่สามารถย้ายได้เนื่องจากต้องวิ่งหาสถานที่ ตลอดระยะ เวลา 3 เดือน ซึ่งต้องใช้นํ้ามันรถทุกวัน จากนํ้ามันรถปกติที่วิ่งให้ข้าวหมาแมวเร่ร่อนตามถนนหนทาง ชีวิตปกติก็ลำบาก อยู่แล้ว ต้องหาเงินจ่าย ค่านํ้า-ค่าไฟ ค่ายา ค่าหมอ ค่าโรงพยาบาล และต้องเป็นที่ ที่ไกลบ้านคน ที่ต้องถมแล้ว จนขณะนี้ ได้สถานที่แล้ว 400 ตรารางวา ค่ามัดจำ และค่าเช่าอยู่ที่ 39,000 มีมัดจำ 2 เดือน ล่วงหน้า 1 เดือน เดือนละ 13,000.- บาท ช่างได้คำนวนแล้ว จากการที่ต้องล้อมรั้วทั้ง 4 ด้าน และหลังคา เพื่อหลบแดดหลบฝน จึงมีความจำเป็นต้องใช้สังกะสี จำนวน 1,500 แผ่น และนอกเหนือจากนี้ยังขาดวัสดุ และอุปกรณ์อีกหลายอย่างซึ่งมีความจำเป็นต้องขอรับบริจาคสิ่งของ ดังต่อไปนี้

1. สังกะสี 10ฟุต 1,500แผ่น
2. กระเบื้องลอนคู่ 1.50 เมตร 1,500 แผ่น กระเบื้องเรียบ 6 มิล -8 มิล 80 แผ่น กระเบื้องแผ่นใส 50 แผ่น
3. ไม้ไผ่ยาว 3-4 เมตร หรือไม้หน้าสาม ยาว 3 - 4 เมตร จำนวน 300 อัน
4. ไฟนีออนยาวพร้อมขา 50 ชุด
5. สายไฟ 2 ขด
6. ปั๊มนํ้า 200 วัตต์ 2 เครื่อง
7. ไม้อัด 6มิล-8มิล จำนวน 100 แผ่น
8. ตู้เย็น 5 คิว ถึง 8 คิว สำหรับแช่ยาและ วัคซีน และอาหารหมาแมว 4 เครื่อง
9. จักรยาน 3 คัน
10. พัดลม 3 ขา 12 เครื่อง
11. เครื่องปั่นไฟ 3 เครื่อง
12. แผ่นปูทางเท้า จำนวน 1,000 แผ่น
13. เต็น 4 x 8 เมตร 4 x 10 เมตร 5 x 10 เมตร และ 5 X 12 เมตร จำนวน 8 หลัง
14. แท็งน้ำ 4 ใบ
15. สายยางยาว 100 เมตร
16. ไฟฉุกเฉิน 4 เครื่อง
17. กล้องวงจรปิด 2 เครื่อง
18. ค่าขอประปาชั่วคราว และไฟฟ้าชั่วคราว 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
19.ค่าเช่าที่ 39,000.- (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีมัดจำ 2 เดือนเท่ากับ 26,000 บาท + ค่าเช่าที่จ่ายก่อนอยู่ เท่ากับ 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็น 39,000.-
20. เงินค่ารับเหมาก่อสร้าง ทั้งหมด 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

        ณ ขณะนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเร่งเร้าให้รีบย้าย และกรรมการของหมู่บ้านที่จงเกลียดจงชัง ข้าพเจ้า เป็นอย่างมากที่ข้าพเจ้าเข้าไปช่วยเหลือหมาแมวเหล่านั้น จากการที่เขาสั่งเบื่อหมาแมว มาตลอดเวลา รวมทั้งหมาพิการ ตาบอดหรือหมาท้อง ทั้งใน และบริเวณหน้าหมู่บ้าน และรอบ ๆ เป็นจำนวนมาก จึงใคร่กราบขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดให้ความเมตตา ช่วยเหลือและอนุเคราะห์ "ชีวิตสัตว์ป่วย เร่ร่อนผู้ด้อยโอกาส" ให้พวกเขามีลมหายใจ และมีชีวิตอยู่ต่อไปได้

        จึงขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือและอนุเคราะห์ "ชีวิตสัตว์ป่วยผู้ด้อยโอกาส" สัตว์ป่วยไร้ที่พึ่ง, ไร้สถานพยาบาล, ไร้ยารักษาโรค, ไร้ที่อยู่อาศัย และขาดแคลนอาหาร โดยสามารถโอนเงิน ผ่านบัญชี ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขาย่อยคาร์ฟูร์ศรีนครินทร์ บัญชีออมทรัพย์ 
เลขที่ 052-0-07775-1 ชื่อบัญชี นางอารีพร มหารวย

         ท้ายนี้ขอให้ท่าน และครอบครัวตลอดจนญาติมิตรสนิทจงมีแต่ความสุข และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

**หมายเหตุ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะขออนุญาตถ่ายรูปสถานที่ และแผนที่ตั้งมากราบเรียนท่าน

ขอแสดงความเคารพและนับถือ

(นางอารีพร มหารวย) 
"กองทุนช่วยเหลือหมาแมวเร่ร่อนป่วย"

   * ปัจจุบันขาดแคลน และเดือนร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก หมา แมว เร่ร่อนเหล่านี้รอคอยข้าวทุกวัน จึงใคร่ขอความเมตตา และความอนุเคราะห์จากท่าน ช่วยบริจาคข้าวสาร อาหารเม็ด หมา-แมว, อาหารกระป๋อง หมา-แมว, แอลกอฮอล์ และค่ารักษาโรค หรือวัคซีน หมา-แมว บางส่วนก็ได้คะ

ดูบทความ จากคุณอารีพร

 © Copyright, 2012 All rights reserved. Visitor = | Online : 1 |